การสกัดสารโดยใช้ CO2 ที่อยู่ในรูปของของไหล (CO2-Fluid) เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง 
เทคนิคการสกัดแบบนี้จะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของของไหลแทนตัวทำละลายอินทรีย์ต่างๆ เช่น       แอซีโตน เฮกเซน หรือเมทิลีนคลอไรด์
CO2 เมื่ออยู่ภายใต้ภาวะวิกฤติยิ่งยวด (supercritical state) คือที่อุณหภูมิ 31oc และความดัน 73 บรรยากาศ
 จะมีสภาพเป็นของไหล และมีสมบัติหลายประการที่เหมือนทั้งแก็สและของเหลว 
สมบัติที่เหมือนแก๊สคือ ขยายตัวได้ง่ายจนเต็มภาชนะที่บรรจุ มีลักษณะไหลได้ส่วนสมบัติที่เหมือนของเหลว
 คือมีความสามารถในการละลายของแข็งหรือของเหลวได้ดี ดังนั้นจึงสามารถใช้ในการสกัดสารประกอบที่ต้องการแยกออกจากของผสม
โดยการควบคุมอุณหภูมิและความดันให้เหมาะสม หรืออาจใช้เทคนิคนี้ในการทำสารให้บริสุทธิ์
เทคนิคนี้สามารถใช้สกัดสารได้หลายชนิดเนื่องจากเราสามารถทำให้ CO2 ในรูปของของไหลมีความหนาแน่นสูงหรือต่ำได้ตามต้องการ 
เป็นผลให้สามารถใช้ของไหลนี้เลือกละลายสารหรือองค์ประกอบที่ต้องการสกัดได้ตามสภาวะที่เหมาะสม
 
 ปัจจุบันนี้นิยมใช้ CO2 ในรูปของของไหลสกัดคาเฟอีนออกจากเมล็ดกาแฟดิบแทนตัวทำละลายที่ใช้อยู่คือเมทิลีนคลอไรด์ 
โดยไม่ทำทำให้รสหรือกลิ่นของกาแฟเปลี่ยนไป เพราะว่า CO2 ที่ปะปนอยู่จะอยู่ในรูปแก๊สสามารถแพร่ออกจากเมล็ดกาแฟได้
นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก เช่น การสกัดน้ำมัน เรซิน และสารจากสมุนไพร เครื่องเทศ หรือพืช

Comment

Comment:

Tweet

 เนื้อหาน้อยาก

#11 By uyt (103.7.57.18|118.173.205.212) on 2012-08-25 14:24

;jkเนื้อหาน้อยเกินไป+angry smile embarrassed question tongue angry smile big smile

#10 By (118.173.160.99) on 2012-02-15 17:25

embarrassed cry cry

#9 By (118.173.160.99) on 2012-02-15 17:22

sad smile angry smile tongue double wink open-mounthed smile big smile big smile confused smile

#8 By (110.49.227.208) on 2011-11-23 19:08

sad smile sad smile sad smile sad smile angry smile double wink double wink embarrassed embarrassed

#7 By (49.228.131.190) on 2011-11-11 16:05

open-mounthed smile confused smile confused smile angry smile tongue question wink

#6 By (223.206.109.110) on 2011-10-05 21:28

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#5 By สน่ร (14.207.196.237) on 2011-09-15 19:53

ThanK

#4 By ่TK (113.53.206.181) on 2011-09-14 22:04

#3 By (61.19.66.80) on 2011-08-24 17:11

ขอเนื่หาเพิ่มbig smile question big smile

#2 By toon (182.93.213.164) on 2011-08-20 15:12

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#1 By (113.53.17.53) on 2011-06-04 18:36